česky deutsch english français Srbija
Ověřený dodavatel moderních dřevostaveb 2017

Zdravě bydlet - domy spojené se Zemí


Naše standardy

Zemní a základové práce / komín

Dodávku spodní stavby včetně přípojek, terénních úprav, venkovních teras a schodišť, povrchové úpravy soklu, zajišťuje objednatel, pokud není dohodnuto jinak. Objednatel dále zajišťuje u spodní stavby izolaci proti spodní vodě nebo vlhkosti a izolaci proti radonu.
Pro ukotvení konstrukce domu do základové desky nebo do stropní konstrukce 1. PP předpokládáme tloušťku betonové desky min. 130 mm.

Případnou cenovou nabídku na spodní stavbu a přípojky jsme schopni provést až po vlastním zpracování příp. předložení dokumentace pro stavební povolení objednatelem.

Komín Plewa nebo Schiedel včetně obložení sádrokartonem v interiéru a s nadstřešním pláštěm, je možné dodat za příplatek.

ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů
VS DOMY a.s., Štěpánská 385, 755 01 Vsetín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku