česky deutsch english français Srbija
Ověřený dodavatel moderních dřevostaveb 2017

Zdravě bydlet - domy spojené se Zemí


Dřevostavby na klíč

Je několik důvodů proč je stále populárnější stavět dům na bázi dřeva tzv. dřevostavby, a to především cena a vnitřní mikroklima.

Originální dům za cenu typového

Dřevostavby na klíč - originální dům za cenu typového

Společnost VS DOMY nenabízí pouze typové domy, ale především originální projekty nebo projekty, které si zákazník sám navrhne. Právě variabilnost dřevostavby umožní, jak zákazníkům tak architektům, nebývalý prostor k vyjádření své kreativity a fantazie.

Společnost VS DOMY nabízí širokou škálu péče o zákazníka, od první fáze, kdy se důsledně postará projektant až po perfektně zvládnuté řemeslo při montáži a s tím spojenou logistiku celé dodávky. Organizace a řízení dodávky neustále prochází zatěžovacími zkouškami při realizacích staveb ve vzdálených koutech Evropy. Exkluzivní hodnoty, které VS DOMY vytvořily, obohatily život norským zákazníkům, zvyklým na špičkovou a solidní úroveň kvality, VS DOMY vzdorují žáru řeckých Athén, které jsou pověstné kulturou architektury historicky danou a obdivovanou a v neposlední řadě obstály i u německého uživatele, známého svým precizním přístupem ke kvalitě odvedené práce.

VS DOMY mají zastoupení ve Švýcarsku, na tamním trhu jsou realizovány dřevostavby na klíč s nadstandardním vybavením, ctící alpskou architekturu i klimatické podmínky tamního prostředí. Samozřejmě nelze zapomenout na tuzemskou klientelu, která má silné zastoupení v regionu, kde má společnost sídlo a samozřejmě také v Praze a jejím okolí. Klíčovou prioritou jsou vždy zákazníci, ať už doma nebo v zahraničí.

Běžný postup jednání s klientem je následující:

 • bezplatná konzultace se zákazníkem, cenová nabídka v rozsahu dle požadavků zákazníka
 • uzavření smlouvy o dílo (prozatím není nutno znát přesné termíny realizace) - firma VS DOMY a.s. garantuje pevnou cenu po dobu 12-ti měsíců od podpisu smlouvy o dílo
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, žádost o vydání stavebního povolení
 • podrobná specifikace rozsahu dodávky, případné změny použitých materiálů, vybavení nebo rozsahu dodávky oproti původní nabídce řeší dodatek ke smlouvě
 • cca 5 týdnů trvá kompletní příprava a výroba domu
 • montáž domu na pozemku zákazníka (asi 15 až 21 dnů)

Konstrukční systém dřevostavby na klíč

Konstrukční systém dřevostavby na klíč

Dřevostavby jsou koncipovány s ohledem na minimální náklady na energie. Kromě dřevostaveb se standardními skladbami konstrukcí, které se řadí mezi domy s velmi malou spotřebou energie, stavíme i domy nízkoenergetické a v poslední době často zmiňované domy pasivní. Právě pro zájemce o pasivní domy máme připraveny nově navržené typy domů, které při dodržení základních požadavků na jejich osazení do terénu splní požadavky kladené na tyto domy na většině území České republiky. Provedení pasivních dřevostaveb se od standardního provedení liší mimo jiné masivními tloušťkami tepelných izolací a důkladnějším řešením tepelných mostů u obvodových konstrukcí, kvalitnějšími výplněmi otvorů, nezbytností využití nucené výměny vzduchu s rekuperací a alternativních zdrojů energie.

Na konstrukce stěn a podlah jsou využívány skladby s materiálem FERMACELL. Sádrovláknité desky FERMACELL poskytují vysokou míru pevnosti, ochrany proti požáru, vyšší mechanickou odolnost, vyšší únosnost pro zavěšení břemene a velmi dobré akustické vlastnosti, které vykazují i systémy suchých podlah.

Skladba konstrukcí [PDF] - jedná o standardní skladby konstrukcí, po dohodě není problém tloušťky izolací zvětšit.

Základní výbava dřevostavby na klíč

1.Všeobecné pokyny k popisu dřevostavby na klíč

Stavba bude realizována z celostěnových panelů na bázi dřeva (systém plošné prefabrikace). Pro výrobu popsaných stavebních dílů je vedle tohoto popisu stavby směrodatná i k tomu příslušná dokumentace. Při nesrovnalostech mezi tímto popisem stavby a mezi příslušnou dokumentací je směrodatná dokumentace (fy VS DOMY a.s.).
Provedení dřevostavby je v souladu se stavebními normami a souvisejícími předpisy platnými v době zpracování projektové dokumentace.

2. Zemní a základové práce / komín

Dodávku spodní stavby včetně přípojek, terénních úprav, venkovních teras a schodišť, povrchové úpravy soklu, zajišťuje objednatel, pokud není dohodnuto jinak. Objednatel dále zajišťuje u spodní stavby izolaci proti spodní vodě nebo vlhkosti a izolaci proti radonu.
Pro ukotvení konstrukce domu do základové desky nebo do stropní konstrukce 1. PP předpokládáme tloušťku betonové desky min. 130 mm.
Případnou cenovou nabídku na spodní stavbu a přípojky jsme schopni provést až po vlastním zpracování příp. předložení dokumentace pro stavební povolení objednatelem.
Komín Plewa nebo Schiedel včetně obložení sádrokartonem v interiéru a s nadstřešním pláštěm, je možné dodat za příplatek.

3. Skladby konstrukcí

3.1 Vnější stěny

Nosné vnější stěny domu jsou vyrobeny dle statického výpočtu jako dřevěná rámová konstrukce.
Skladba stěny směrem od vnitřního k vnějšímu líci:

 • 15 mm sádrovláknitá deska Fermacell
 • 0,2 mm PE-folie jako parotěsná zábrana
 • 140 mm dřevěná rámová konstrukce se 140 mm tepelnou izolací
 • 15 mm sádrovláknitá deska Fermacell
 • 60 mm tepelně izolační deska (20 mm na garážových stěnách podélně nenavazujících na stěny RD)
 • 4 - 5 mm podkladní tmel s vyztužující sítí + vrchní omítka (možno nahradit dřevěným obkladem)

Celková tloušťka vnější stěny je cca 235 mm

3.2 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny domu budou provedeny následovně:

 • nosná stěna:
  • 15 mm sádrovláknitá deska Fermacell
  • 140 mm dřevěná rámová konstrukce se 140 mm tepelně zvukovou izolací
  • 15 mm sádrovláknitá deska Fermacell
   Celková tloušťka vnitřní stěny nosné je 170 mm
 • nenosná stěna (příčka):
  • 15 mm sádrovláknitá deska Fermacell
  • 75 mm dřevěná rámová konstrukce se 75 mm tepelně zvukovou izolací
  • 15 mm sádrovláknitá deska Fermacell

  Celková tloušťka vnitřní stěny nenosné je 105 mm

3.3 Stropní konstrukce

Stropní konstrukce má následující skladbu směrem shora dolů:

 • konstrukce podlahy (viz bod 3.5)
 • 15 mm OSB deska
 • 240 mm stropní trámy se 75 mm tepelně zvukovou izolací (stropy mezi vytápěným a nevytápěným prostorem jsou dodatečně zatepleny izolací na výšku 240 mm)
 • 0,2 mm PE-folie
 • 12 mm OSB deska
 • 15 mm sádrokartonová deska (GKF)

3.4 Skladba podlah – 1.NP

Podlahy 1.NP mají následující skladbu směrem shora dolů:

 • podlahová krytina (viz bod 12)
 • 20 - 25 mm Fermacell
 • tepelná izolace (síla dle typu základu) 60 - 100 mm
 • vyrovnávací zásyp Fermacell 20 mm
 • 0,2 mm PE-folie (zvýšená životnost, odolnost proti zemní vlhkosti)

3.5 Skladba podlah – 2.NP a následující podlaží

Podlahy 2.NP a následujících podlaží mají následující skladbu směrem shora dolů:

 • podlahová krytina (viz bod 12)
 • 20 mm Fermacell
 • 10 - 15 mm deska tlumící kročejový hluk
 • 30 mm zásyp tlumící kročejový hluk

3.6 Skladba podlah – garáž

Podlaha v garáži má následující skladbu směrem shora dolů:

 • uzavírací nátěr
 • 60 mm cementový potěr vyztužený svařovanou sítí

Alternativou může být zateplená podlaha, keramická dlažba místo nátěru apod.

3.7 Střešní konstrukce / střešní krytina / okapový systém

Skladba střechy směrem shora dolů:

 • betonová taška (BRAMAC)
 • 40 - 50 mm střešní latě (dle sklonu střechy)
 • 25 - 30 mm kontralatě
 • difúzní fólie – pojistná hydroizolace
 • střešní krokve dle statického posouzení + tepelná izolace 160 mm
 • 50 mm rošt + tepelná izolace 50 mm
 • 0,2 mm parotěsná zábrana
 • 12,5 mm sádrokartonová deska (GKB)

Provedení odvodnění střechy pomocí půlkruhových střešních žlabů a vně ležících střešních svodů (titanzinek, Lindab) po úroveň základové desky. Střešní přesah na okapové straně je vodorovný a činí 600 mm, v oblasti štítů je 500 mm. Přesahy jsou podbity profilovaným dřevěným obkladem.

4. Okna / terasové dveře

Jsou použita bílá plastová okna standardně s izolačním dvojsklem (U = 1,1 Wm-2K-1), s pětikomorovým profilem rámu a křídla okna a celoobvodovým kováním, zajišťujícím otvíravou, sklopnou a mikroventilační polohu oken.
Za příplatek lze dodat okna barevná, atypických tvarů, okna s použitím dělících příčlí, bezpečnostních skel nebo dřevěná okna vyrobená z profilů EURO.
Střešní okna požíváme standardně dřevěná – ROTO, za příplatek možno dodat plastová okna ROTO nebo okna VELUX a všechny druhy doplňků.

5. Žaluzie / okenice

Za příplatek je možné dodat na všechna okna lamelové žaluzie (plast nebo Al) se zateplenou skříní zabudovanou v obvodovém panelu a vnitřním revizním krytem nebo žaluzie s obloukovou skříní na fasádě. Ovládání žaluzií mechanické nebo elektrické, s dálkovým ovládáním apod. Vnitřní žaluzie nedodáváme. Okenice je možné dodat na přání plastové nebo dřevěné (dle materiálu okna).

6. Okenní parapety

Vnější parapety jsou zhotoveny z titanzinku, hliníku nebo Lindabu.
Vnitřní parapety jsou zhotoveny z Postformingu.
Za příplatek je možno dodat parapety z přírodního kamene.

7. Vstupní dveře / Vnitřní dveře

Plastové vstupní dveře je možno dodat jako plné dveře nebo prosklené (izolační dvojsklo) s ornamentem a bezpečnostním kováním a 3-bodovým zámkem. Dveřní křídlo je vybaveno klikou a madlem nebo klikou a koulí. Standardně je použit pětikomorový profil rámu a křídla dveří. Výplň dveřního křídla dle nabídky VS DOMY a.s. (U = 1,24 až 1,1 Wm-2K-1).
Jako alternativu ke standardnímu vybavení je možné dodat také dřevěné vstupní dveře dle nabídky VS DOMY a.s.
Vnitřní dveře standardně plné s povrchovou úpravou fólie, obložkové zárubně, kliky lesklé nebo matné.
Za příplatek je možno dodat dveře s výplněmi dle nabídky VS DOMY a.s., dýhované kazetové dveře nebo dveře masivní dřevěné z různých dřevin, dvoukřídlové dveře, posuvné dveře, skládací dveře, kyvné dveře, požárně odolné dveře apod.

8. Vnitřní schodiště

Standardem je vnitřní schodiště široké 0,9 m, které je konstruováno jako celodřevěné bez podstupnic s nasazovanými stupni, vyrobeno kompletně z bukového masivního dřeva (buková mozaika). Součástí dodávky je i zábradlí schodiště, včetně zábradlí ohraničujícího schodišťový prostor ve 2. NP.
Za příplatek možnost dodávky schodiště včetně podstupnic, různých tvarů schodiště (vřetenové, obloukové apod.), soustružené zábradlí, dřeviny - dub, mahagon, třešen, jasan.
K půdnímu prostoru je namontován zateplený výlez do mezistřešního prostoru, možno s výsuvnými schůdky LUSSO.

9. Elektroinstalace ( obecný popis )

Standardní vybavení:

 • Obývací pokoj, ložnice:
  • v závislosti na výměrách (8 – 20 m2 a více)
  • 1-2 vývody pro světlo s vypínačem
  • 2-5 zásuvek
 • Kuchyň, kuchyňský kout:
  • 1-2 vývody pro světlo s vypínačem
  • 1 přívod – sporák, lednička, myčka, odsavač par
  • 3-5 zásuvek
 • Koupelna:
  • 1 vývod pro světlo s vypínačem
  • 1 přípojka světla na stěnu
  • 1 přívod – pračka, větrák (u místnosti bez oken)
  • 2 zásuvky
 • WC:
  • 1 vývod pro světlo s vypínačem
  • 1 přívod – větrák (u místnosti bez oken)
  • 1 zásuvka
 • Pracovní místnost:
  • 1 vývod pro světlo s vypínačem
  • 1 přívod – pračka (pokud není v koupelně), sušička, větrák (u místnosti bez oken)
  • 3 zásuvky
 • Předsíň:
  • v závislosti na délce předsíně
  • 1-2 vývody pro světlo s 1-2 vypínači
  • 1-2 zásuvky
 • Terasa:
  • 1 vývod pro světlo s vypínačem
 • Vstup:
  • 1 zařízení zvonku u vstupu
  • 1 vývod pro světlo s vypínačem
 • Půdní prostor:
  • 1 vývod pro světlo
  • 1 zásuvka
  • Standardní zásuvky a vypínače ABB, typ TANGO, bílá barva.
 • Další standardní elektrovýbava:
  • 1 vývod 380 V
  • 1 vývod AP
  • 2 TV vývody se 2 krabicemi + kabelový rozvod bez zásuvek
  • 2 TLF vývody se 2 krabicemi + kabelový rozvod bez zásuvek
  • Domovní rozvaděč (HAGER) včetně zapojení.
  • Bleskosvod a svodič přepětí nejsou standardně součástí cenové nabídky.
  • Za příplatek je možno dodat slaboproudé systémy (zabezpečovací systémy, datové sítě, domovní TLF rozvody, elektronickou automatizaci objektů apod.).

10. Topení

Je aplikováno teplovodní topení s centrální regulací a s použitím deskových otopných těles vybavenými termoregulačními ventily. Rozvody ve vícevrstvém potrubí ALPEX s kyslíkovou bariérou, topný zdroj plynový závěsný kotel (BAXI ECO3 s ekvitermní regulací a cirkulací TUV) se zásobníkem TUV 125 l.
Alternativně lze dodat elektrické přímotopné panely, za příplatek např. podlahové vytápění, teplovzdušné vytápění s rekuperací, tepelné čerpadlo, solární panely apod.

11. Sanitární instalace

Rozvody – vícevrstvé potrubí ALPEX, včetně cirkulace teplé vody.
K standardnímu vybavení patří přípojka zahradního kohoutu, přípojka pračky a kuchyně (myčka, dřez). Na všech místech napojení - v kuchyni, koupelnách a místnostech WC je provedena přípojka studené a teplé vody, do WC přípojka studené vody. V ceně každého domu je započítán také omezovač tlaku a vodní filtr. Na přání montujeme také domovní vodoměr na teplou i studenou vodu apod.

Sanitární zařizovací předměty:

WC dodáváme závěsné se zabudovaným splachovačem. Všechny sanitární zařizovací předměty dle požadavku objednatele jsou standardně dodávány v barvě bílé, za příplatek je možné dodat zařizovací předměty i v jiných barvách. Dále je možné za příplatek dodat např. sprchový kout různých tvarů a velikostí, rohové vany vč. masážních vířivých systémů, různé druhy baterií od více výrobců apod.

12. Podlahové krytiny

Dlažby – standardně v zádveří, v koupelnách a WC, v kuchyni, v technické místnosti a před krbem (standard do výše 330,- Kč/m2 bez DPH), provedeno dle specifikace odsouhlasené zákazníkem.
Laminátová podlaha – standardně pro obytné místnosti, ukončení dřevěnou nebo MDF lištou dle vlastního výběru (zámkové podlahy 240,- Kč/m2 bez DPH), provedeno dle specifikace odsouhlasené zákazníkem.
Na přání za příplatek je možné dodat jakoukoliv podlahovou krytinu – např. koberce, dřevěné podlahy, podlahy z PVC, korku apod.

13. Povrchové úpravy stěn a stropů

Přetíratelná tapeta + malba:

Stěny a stropy všech místností v přízemí a v podkroví (kromě obkládaných ploch).

Obklady:

Koupelny + WC - stěny jsou obloženy keramickým obkladem do výše stropu, kromě šikmých podhledů ve 2. NP (standard do výše 330,- Kč/m2 bez DPH), provedeno dle specifikace odsouhlasené zákazníkem.
Kuchyně - keramický obklad mezi spodními a horními skříňkami (standard do výše 330,- Kč/m2 bez DPH), provedeno dle specifikace odsouhlasené zákazníkem.

Za příplatek na přání zákazníka lze dodat nepřetíratelné tapety, textilní tapety, stříkané tapety, jakékoliv druhy omítek, dřevěné obklady apod.

14. Ostatní

 • vybavení RD, jiné konstrukční provedení a materiálové změny oproti tomuto standardnímu popisu stavby lze provést na přání dle požadavků objednatele a dle naší nabídky nadstandardní výbavy (sauny, vnitřní i venkovní krby vč. komínu, pergoly, garážová stání, kuchyňské linky, nábytek, osvětlení, bazény, centrální vysavače, bezbariérové byty apod.).
 • termofasáda je prováděna v zimním období (prosinec - duben) pouze po styropor, dokončení se provádí při stálé teplotě nad + 5 °C.
 • cenovou nabídku na základě dodaných podkladů (stačí ve formě studie) zpracováváme zdarma zpravidla do dvou týdnů.
 • v ceně je zahrnuta doprava RD na místo stavby, montáž domu, lešení, jeřáb, ubytování pracovníků, kontejner pro uskladnění materiálů a likvidace odpadů. Zajištěno je také stavební WC.
 • před samotnou realizací RD se provádí tzv. "podrobná specifikace", kdy si zákazník vybírá konkrétní materiály povrchových úprav, barvu fasády, okna a dveře vč. klik apod.. Na základě této specifikace se určí konečná cena RD cestou odpočtů a příplatků od původní cenové nabídky. Po odsouhlasení ceny RD ze strany klienta se uzavře dodatek smlouvy o dílo s určením přesného termínu výstavby, platebními podmínkami apod.
 • standardní platební podmínky - 20% záloha po podpisu dodatku SOD
 • 70% splatné v průběhu výstavby RD
 • 10% po předání RD
 • platební podmínky se sjednávají a upravují individuálně pro každého klienta, problémem není ani stavba z hypotečního úvěru, figurujeme na seznamech akceptovaných firem u bankovních ústavů.

15. Certifikace, technické parametry

Veškeré materiály používané při stavbě domu mají platná osvědčení případně certifikáty. Výroba jednotlivých dílců probíhá ve výrobně zhotovitele a podléhá pravidelnému dozoru certifikačních orgánů. Pro ČR nám certifikát vydal a dohled provádí TZÚS Praha, pro zahraničí vlastníme prestižní certifikát RAL. Uváděné technické parametry jsou stanoveny výpočtem pro typické řezy jednotlivými konstrukcemi.

 • Světlé výšky (standardní):
  • 1.NP 2,50 m
  • 2.NP 2,50 m
 • Tvar střechy:
  • dle požadavků projektu
 • Zatěžovací parametry:
  • zatížení sněhem standardně do 1,0 kNm-2, realizace dle skutečnosti
   zatížení větrem 0,45 – 0,85 kNm-2
 • Tepelný odpor:
  • obvodové stěny R = 5,00 m2KW-1 (U = 0,20 Wm-2K-1)
  • podlaha 1. NP R = 3,54 m2KW-1 (U = 0,28 Wm-2K-1)
  • vodorovný podhled R = 6,03 m2KW-1 (U = 0,166 Wm-2K-1)
  • okno – sklo R = 0,91 m2KW-1 (U = 1,10 Wm-2K-1)
 • Vzduchová neprůzvučnost:
  • obvodové stěny Rw = 41 dB
  • vnitřní příčky Rw = 42 dB
  • stropní panely Rw = 55 dB
 • Kročejová neprůzvučnost:
  • stropní panely Lnw = 58 dB
ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů

VS DOMY a.s., Štěpánská 385, 755 01 Vsetín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku